Zbiorcze zestawienie danych o odpadach

BIP

BIP UMWD

 

          Przypominamy, że do 15 marca należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego zbiorcze zestawienie danych o odpadach za poprzedni rok kalendarzowy. Zestawienie należy sporządzić na aktualnym formularzu, który dostępny jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego, a także na naszej stronie.

Formularze do pobrania z naszej strony:

Formularz Wzór formularza >POBIERZ<

Wzór wypełnienia Przykładowe wypełnienie formularza  >POBIERZ<

word Wzór formularza edytowalny w MS Word >POBIERZ<

W przypadku wytwarzania odpadów w kilku miejscach na terenie województwa dolnośląskiego posiadacz zobowiązany jest wypełnić Tabelę B w Dziale 1 przedmiotowego zestawienia o odpadach odrębnie dla każdego miejsca prowadzenia działalności.

__________________________________________________________________________

Zbiorcze zestawienia danych o odpadach należy przekazać listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Wydział Środowiska

ul. Walońska 3-5

50-413 Wrocław