Zbiorcze zestawienie danych o odpadach


Sprawozdania odpadowe tylko w BDO, nowy termin: do 31 października 2020 r.


Aktualizacja:

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa, która wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań do 31 października 2020r .

https://bdo.mos.gov.pl/news/zmiana-terminow-sprawozdawczosci-w-systemie-bdo/


Termin składania sprawozdań za 2019 r. podstawa prawna: Dz.U.2019.701 Akt obowiązujący


W kolejnych latach sprawozdanie odpadowe składane będą jak dotychczas do 15 marca.


 Informacje na temat sprawozdania z serwisu biznes.gov.pl

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_1624-roczne-sprawozdanie-o-wytwarzanych-odpadach-i-o-gospodarowaniu-odpadami