Rejestr BDO

Przypominamy, że obowiązkowemu wpisowi do rejestru podlegają wszystkie podmioty gospodarującego odpadami zgodnie z art.50 ust 1 pkt 5 lit. b) w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018r. poz 21,z późn. Zm.) w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i  opakowaniach oraz gospodarce odpadami.

Jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze tego numeru to wniosek o jego wydanie należy złożyć do Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

<- Formularz Rejestrowy oraz Oświadczenie wytwórcy odpadu.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wniosek o wpis do rejestru BDO należy przekazać listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Wydział Środowiska

ul. Walońska 3-5

50-413 Wrocław

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Więcej informacji znajdziecie Państwo również na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska  www.bdo.mos.gov.pl