Akty prawne

pdf_download

Rozporządzenie MZ z dnia 13 stycznia 2014r. „w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych”

Wzór wypełnienia

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. „o odpadach”

Wzór wypełnienia

Obwieszczenie MS RP z dnia 14 września 2010r. „w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach”

Wzór wypełnienia Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „o odpadach”

 

Wzór wypełnienia

Rozporządzenie MZ z dnia 30 lipca 2010r. „w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi”

Wzór wypełnienia

Rozporządzenie MŚ z dnia 27 września 2001r. „w sprawie katalogu odpadów”

 

Wzór wypełnienia

Rozporządzenie MŚ z dnia 8 grudnia 2010r. „w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów”

Wzór wypełnieniaRozporządzenie MŚ z dnia 8 grudnia 2010r. „w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach”

_____________________________________________________________________

Wszystkie ustawy dostępne są także na stronie Kancelarii Sejmu RP:

Przechwytywanie4